Diehtosuodjeáittardeaddji doaimmahat lea njunušdoaimmahahkan doaibmi áššedovdiorganisašuvdna riekteministeriija hálddahussuorggis.

Diehtosuodjeáittardeaddjin lea doaibman 1.11.1997 rájes Reijo Aarnio. Áittardeaddji veahkeha ja su sadjásažžan doaibmá doaimmahathoavda. Doaimmahaga bargoveaga mearri lea s. 20. Bargguid dikšun lea juhkkojuvvon áššedovdamušsurggiide. Stuorámus sektoriidda lea nammaduvvon alladárkkisteaddjit dahje sierraáššedovdit, geat leat oahpásmuvvan erenoamážit dan sektora doaimmaide ja láhkaaddimii.