Näin kysyt neuvoa tietosuojavaltuutetun toimistolta

Puhelinneuvonta

Pyri selvittämään rekisterinpitäjän kanssa henkilötietojesi käsittelyyn liittyvät kysymykset ja ongelmat. Ellei asiasi selviä, soita tietosuojavaltuutetun toimiston puhelinneuvontaan. Myös rekisterinpitäjä voi kysyä puhelinneuvonnasta lisätietoja ja neuvoja.

Puhelinneuvonnassa annamme yleistä ohjausta ja neuvontaa sekä kerromme, jos asia vaatii tarkempaa tutkimista ja mahdollista kirjallista käsittelyä toimistossamme. Puhelinneuvontaa ei ole suunnattu konsultointipalveluja, asianajo- tai lakiasiainpalveluja ammatikseen tarjoaville tahoille.

Puhelinneuvonta ei vastaa organisaatioiden EU:n yleistä tietosuoja-asetusta koskeviin kysymyksiin. Tietosuoja-asetuksen yleisiä tulkintaohjeita laaditaan EU-tasolla.

Puhelinneuvonta on auki maanantaista keskiviikkoon klo 9.00–16.00 numerossa 029 56 16670. Kaikista soitetuista 029 56 -alkuisista puheluista peritään vain soittajan oman operaattorin sopimuksen mukainen paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Ulkomailta soitettaessa hinnan määrittelee paikallinen operaattori.

Kirjalliset yhteydenotot

Asiaruuhkien vuoksi sähköpostitiedusteluihin vastaaminen saattaa kestää useita kuukausia. Jos lähetät kyselyn sähköpostitse, laita viestiin puhelinnumerosi, jotta voit saada vastauksen nopeammin puhelimitse tai antaa tarvittaessa lisätietoja. Lähetä sähköposti tietosuojavaltuutetun toimiston kirjaamon osoitteeseen tietosuoja(at)om.fi. Saat kirjaamostamme automaattisen kuittauksen viestin vastaanottamisesta.

Tietosuoja-asetusta koskevat kysymykset

Puhelinneuvontamme ei vastaa organisaatioiden EU:n yleistä tietosuoja-asetusta koskeviin kysymyksiin.

Tietosuojavaltuutetun toimisto ei voi ottaa kantaa yksityiskohtaisiin, yksittäistä organisaatiota koskeviin kysymyksiin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamisesta ja tulkinnasta. Tietosuojavaltuutetun toimistolla ei ole ennakollista lupa- tai kieltotoimivaltaa, vaan tehtävämme on antaa yleistä ohjausta ja neuvontaa. Olemme julkaisseet tietosuoja-asetusta koskevia ohjeita sivuillamme ja valmisteilla on lisää yleistä ohjeistusta.

Tietosuoja-asetuksen tulkintaa koskevia ohjeita julkaisee EU:n kansallisista tietosuojaviranomaisista koostuva WP29-työryhmä. Julkaistut ohjeet löytyvät verkkosivuiltamme ja uudet ohjeet julkaistaan niiden valmistuttua.

Lue lisää:

EU:n tietosuojauudistus

Ohjeita

Koulutuksia

WP29-työryhmän verkkosivut

Salassa pidettävien ja arkaluontoisten asiakirjojen lähettäminen

Jos asiasi sisältää arkaluontoista tietoa (esimerkiksi terveydentilatiedot, sosiaalihuollon palveluja koskevat tiedot tai taloudellista asemaa koskevat tiedot), emme suosittele tiedustelun lähettämistä salaamattomana sähköpostina heikon tietoturvan vuoksi. Oikeusministeriön turvaposti (https://turvaposti.om.fi) on helppo ja turvallinen tapa toimittaa salassa pidettäviä ja arkaluontoisia asiakirjoja tietosuojavaltuutetun toimistolle. Ennen palvelun käyttämistä, lue alla oleva ohje turvapostin lähettämiseen.

Turvapostin lähettäminen: käyttöohje asiakkaille (pdf, 0.22 Mt)

Asian käsittely tietosuojavaltuutetun toimistossa

Jos rekisterinpitäjä on evännyt sinulta oikeuden tarkastaa henkilötietosi tai kieltäytynyt korjaamasta tietojasi, voit saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Suosittelemme verkkosivuillamme olevien lomakkeiden käyttöä asian vireille saattamisessa.

Toimistossamme käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyvaiheet kirjataan asianhallintajärjestelmän diaariin. Siihen merkittävät tiedot ja asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole nimenomaisesti lailla säädetty salassa pidettäväksi.

Asian käsittely tietosuojavaltuutetun toimistossa on maksutonta.

Tietosuojavaltuutetun toimisto ei anna ennakkopäätöksiä eikä myönnä henkilötietojen käsittelyyn lupia. Se ei myöskään arvioi, ovatko muiden viranomaisten asiakirjat julkisia vai salassa pidettäviä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain nojalla.

Toimiston aukioloajat

Toimistomme on auki klo 8.00–16.15. Jos haluat henkilökohtaista neuvontaa, on hyvä sopia asiakaskäynnistä etukäteen. Vireillä olevassa asiassa sinua auttaa parhaiten asian esittelijä. Tiedon asiasi esittelijästä saat ottamalla yhteyttä tietosuojavaltuutetun toimiston kirjaamoon, puh. 029 56 66700 (vaihde).

 
Julkaistu 9.4.2018
Sivun alkuun |