Kielto-oikeus suoramarkkinoinnissa

Miksi jossain tilanteissa minun on kiellettävä markkinointi ja miksi jossain tilanteissa markkinointiin pyydetään lupaani/suostumustani?

Kysymys on kahdesta markkinoinnin sallittavuutta koskevasta perussäännöstä.

Puhelinsoiton ja kirjeen avulla toteutettu suoramarkkinointi on sallittua, jollei vastaanottaja ole sitä kieltänyt. Suurin osa markkinoinnista perustuu kielto-oikeuteen (opt-out -periaate). Esim. asiakastietoja saa käyttää suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole sitä kieltänyt. Viestinnän keinoista kielto-oikeus kattaa postimyynnin ja –markkinoinnin sekä puhelinmarkkinoinnin. Kielto-oikeuden käytöstä lisää.

Sähköiseen suoramarkkinointiin pitää pääsääntöisesti saada vastaanottajan lupa/suostumus. Markkinointi muun muassa sähköpostilla tai tekstiviestien avulla edellyttää siis yleensä suostumusta (opt-in –periaate).

Mitä ovat osoitteellinen ja osoitteeton mainoskirje?

Osoitteellisessa markkinoinnissa käytetään usein henkilötietoja markkinoinnin jakelussa ja kohdentamisessa. Tällaista markkinointia voi rajoittaa rekisterikohtaisilla kielloilla. Tästä syystä markkinoinnissa on ilmoitettava osoitelähde.

Osoitteeton mainosjakelu jaetaan tietylle alueelle eikä tietylle vastaanottajalle. Tällaista voi rajoittaa postilaatikon tai –luukun "Ei mainoksia" -ilmoituksella.

Mitä on roskaposti?

Roskapostilla tarkoitetaan kaikkea ei-toivottua sähköistä, tietylle vastaanottajalle lähetettyä markkinointia. Roskapostin erottaa sähköisestä suoramarkkinoinnista se, ettei siinä pyritäkään kunnioittamaan vastaanottajan oikeuksia kuluttajana. Esimerkkinä voidaan pitää sähköpostijoukkojakelua osoitteisiin, jotka on haravoitu erilaisista käyttöyhteyksistä tietoverkosta.

Ammattimaisessa suoramarkkinoinnissa pyritään viestintää kohdentamaan tehokkaammin, joka vähentää tällaisia viestinnän haittavaikutuksia.

Miten puhelinmarkkinointia voi rajoittaa?

Suoramarkkinointikiellon voi tehdä rekisterinpitäjälle. Pyydettäessä puhelinmarkkinoijan on kerrottava osoitelähde. Muista kysyä puhelinmarkkinoijalta mistä hän on saanut tietosi.

Milloin sähköiseen suoramarkkinointiin tarvitaan suostumus?

Kts. opas.

Tarvitaanko asiakassuhteissakin nimenomainen suostumus sähköisten viestintävälineiden käyttöön?

Ei aina.

Mitä on b to b markkinointi?

Business to business (b to b) markkinointi on yritysten tai yhteisöjen välistä markkinointia, jonka lähettäminen sähköisten suoramarkkinointivälineiden avulla ei edellytä etukäteistä suostumusta. Yritykselle tai yhteisölle on varattava kuitenkin mahdollisuus helposti ja ilman erillistä maksua kieltää suoramarkkinointi jokaisen tällaisen viestin yhteydessä.

 
Julkaistu 8.9.2014