Kännykkäpaikannus

Miksi matkaviestinoperaattorit käsittelevät paikkatietoja?

Matkaviestinnän avulla käyttäjä on tavoitettavissa paikasta riippumatta. Jotta yhteys voitaisiin muodostaa soittajan ja vastaanottajan välillä, on matkaviestinverkossa jatkuvasti ylläpidettävä tietoa kännykän kulloisestakin sijainnista tukiaseman tarkkuudella. Matkaviestintä sellaisenaan edellyttää paikannusta.

Mitä tarkoitetaan paikannuspalvelulla?

Paikannuspalvelu tarkoittaa matkaviestinverkon avulla saatavan paikkatiedon käsittelyä muuhun kuin viestinvälitykseen. Tässä ei tarkoiteta muilla tekniikoilla toteutettua paikannusta (kuten satelliittipaikannus esim. GPS).

Paikannuspalvelut voivat olla tyypillisesti paikkatietoon perustuvia sisältöpalveluja (esim. missä on lähin apteekki?) tai käyttäjän tai esineen paikantamista (esim. missä kaverit ovat? tai missä kuljetusautot ovat?).

Milloin minut voi paikantaa?

Paikkatiedon käsittely siihen perustuvien palvelujen tuottamiseksi edellyttää paikannettavan suostumusta. Ilman suostumusta voidaan paikantaa vain hätätapauksissa poliisin tai pelastusviranomaisen määräyksestä.

Kuka hankkii suostumuksen ja miten?

Suostumuksen hankkii paikannuspalvelun tarjoaja. Lain mukaan palvelun tarjoaja ei saa piiloutua. Toisin sanoen palvelun tarjoajan nimi ja yhteystiedot on oltava helposti saatavilla. Lisäksi palvelun tarjoajan on kerrottava etukäteen paikkatiedon tarkkuudesta, mihin tarkoitukseen niitä käytetään, kauanko paikannus kestää ja voidaanko paikkatietoja luovuttaa kolmannelle osapuolelle.

Suostumuksen ei tarvitse olla kirjallinen. Olennaista on se, että käyttäjä ymmärtää palvelun hyväksyessään siihen sisältyvän paikannuksen. Kun paikannuspalvelun tarkoituksena on seurata henkilön liikkumista, on suostumuksen olemassaolo pystyttävä jatkuvasti todentamaan.

Miksi paikkatietojen käsittelyn voi erikseen kieltää, jos käsittelyyn vaaditaan suostumus?

Palvelukohtaisen suostumuksen antaa paikannettava.

Tämän lisäksi liittymän tilaaja voi kieltää operaattoria käsittelemästä paikkatietoja tässä tarkoituksessa. Tämä merkitsee, ettei paikannuspalveluja voida tuottaa liittymään ennen kuin kielto on kumottu vaikka palvelukohtainen suostumus olisi annettu.

Mitä on anonyymi paikkatietojen käsittely?

Jos paikkatiedoista ei voida ketään tunnistaa tai paikkatietojen käsittelyn tarkoituksena ei ole henkilön tunnistaminen, on kyseessä anonyymi paikkatietojen käsittely. Tällaisena voidaan pitää paikkatietojen perusteella tehtävää liikennevirran seurantaa esim. tieosuuden keskinopeuden selvittämiseksi.

Milloin hätäpuhelut voidaan paikantaa?

Hätäpuhelut voidaan paikantaa, vaikka paikannettava ei ole siihen antanut suostumustaan tai olisi kieltänyt paikkatietojen käsittelyn. Paikannuksen kohteena voi olla liittymä, josta hätäpuhelu on tullut tai muukin liittymä, jos käyttäjä on hätäviranomaisen perustellun käsityksen mukaan ilmeisessä hädässä tai välittömässä vaarassa.

Onko syytä huoleen?

Säännösten mukaan tunnistettava paikkatietojen käsittely edellyttää paikannettavan suostumusta. Tarkoituksena on varmistaa, että paikkatietojen käsittely on jokaisen itsensä päätettävissä.

Alaikäisetkään eivät muodosta tästä poikkeusta. Alle 15-vuotiaiden osalta määräysvaltaa vain käyttävät lapsen huoltajat.

 
Julkaistu 19.9.2013