Internet

Saako rekisterinpitäjä laittaa ylläpitämäänsä henkilörekisteriin sisältyviä henkilötietoja kotisivuilleen?

Henkilörekisteriin talletettujen henkilötietojen laittaminen Internetiin on henkilötietojen sähköistä luovuttamista. Jos esimerkiksi jokin yhdistys julkaisee jäsenrekisterinsä tietoverkossa, yhdistys ei voi varmistua siitä, mihin Internetistä tietoja keräävä tulee niitä käyttämään. Internetissä olevia henkilötietoja voidaan käyttää esimerkiksi roskapostituksen osoitelähteenä. Henkilörekisteriin talletettuja henkilötietoja voi laittaa Internetiin vain rekisteröidyn suostumuksella.

Saako työnantaja julkaista työntekijöiden nimet, valokuvat, ammattinimikkeet ja työyhteystiedot kotisivuillaan ilman työntekijän suostumusta.

Henkilön asemaa, tehtäviä ja niiden hoitoa julkisyhteisössä tai elinkeinoelämässä kuvaavat yleisesti saatavilla olevat tiedot ovat henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 8 kohdan mukaan erityisessä asemassa. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi työntekijöiden nimet, valokuvat sekä työyhteisötiedot.

Edellä mainittuja tietoja voidaan julkaista työnantajan kotisivuilla ilman työntekijän suostumusta, jos julkaiseminen on asiallisesti perusteltua ja tarpeellista työnantajan toiminnan kannalta. Tietojen julkaiseminen voi olla mahdollista esimerkiksi silloin, kun työntekijän velvollisuuksiin kuuluu olla tunnistettavissa ja saavutettavissa ammattinimike-, työyhteystietojen sekä kuvan perusteella.

Työnantajan tulee huolellisesti harkita, onko joidenkin työntekijöiden tiedot ja kuvat tarpeen julkaista Internet-sivuilla. Perusteettomasti tietoja ei tule viedä Internetiin. Työnantajan tulee tarvittaessa perustella niin työntekijöille kuin tietosuojavaltuutetulle, miksi edellä mainitut tiedot on ollut tarpeen julkaista Internetissä. Vaikka suostumusta julkaisemiseen ei tarvittaisi, työntekijöillä on oikeus tietää, mitä tarkoitusta varten heitä koskevia tietoja on Internetissä.

Mistä saa lisää tietoa verkkorikoksista?

Lisää tietoa löytyy poliisin kotisivuilta osiosta Poliisit sosiaalisessa mediassa/Nettipoliisi. Siellä olevassa kirjoituksessa Internetiin liittyviä rikoksia annetaan myös ohjeita verkkorikosten hoitamiseen.

 
Julkaistu 23.7.2015