Informointi

Kuinka asiakkaille, oppilaille, työntekijöille tai muille rekisteröidyille tulee kertoa heidän henkilötietojensa käsittelystä

Rekisterinpitäjän informointivelvollisuudesta säädetään henkilötietolain 24 §:ssä. Yrityksen, yhteisön, viranomaisen tai muun toiminnan harjoittajan tulee henkilötietoja kerättäessä informoida rekisteröityä (esim. asiakasta), kuka on henkilötietojen käsittelystä vastuussa oleva rekisterinpitäjä, mihin tarkoitukseen tietoja käsitellään, mihin henkilötietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja miten rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan. Henkilötietolaissa rekisteröidylle säädettyjä oikeuksia ovat tarkastusoikeus, oikeus vaatia tiedon korjaamista ja kielto-oikeus.

Informoinnin toteuttamistapa on toiminnan harjoittajan (rekisterinpitäjän) harkinnassa. Jos toiminnassa käytetään lomakkeita (esimerkiksi hakulomakkeita tai jäseneksi liittymislomakkeita) tietojen keräämisessä, lomakkeelta tulisi näkyä informoitavat tiedot. Vaihtoehtoisesti lomakkeella voidaan ilmoittaa selvästi, mistä henkilötietojen käsittelyä koskeva informaatio on saatavissa. Jos tietoja kerätään tietoverkossa, informointi tulee liittää verkkoasioinnin yhteyteen.

Informoinnissa voi käyttää apuna tietosuojaselostetta. Siinä henkilötietolain 10 §:n mukaiseen rekisteriselosteeseen on lisätty ne tiedot, jotka rekisterinpitäjä on informoitaessa velvollinen antamaan rekisteröidylle henkilötietolaissa mainittujen oikeuksien käyttämisestä.

 
Julkaistu 19.9.2013