Asuminen

Saako kiinteistönvälittäjä kerätä henkilötietoja asuntonäytössä?

Jos asuntoon tutustuva henkilö nimenomaisesti pyytää kiinteistönvälittäjää olemaan häneen yhteydessä ja esimerkiksi toimittamaan kohteesta lisätietoja, osapuolten välille syntyy tämän myötä henkilötietojen käsittelyyn oikeuttava yhteys.

Jos asuntonäytössä käyvä henkilö ei pyydä välittäjän yhteydenottoa, jos osapuolten kesken ei ole tehty toimeksiantosopimusta tai jos heidän välillään ei ole muutakaan asiakassuhdetta, välittäjän tulee pyytää kuluttajalta suostumus henkilötietojen keräämiseen. Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Välittäjän tulee kertoa suostumusta pyytäessään, missä eri tarkoituksissa näytön aikana kerättäviä tietoja tultaisiin käyttämään. Käyttötarkoitusten tulee olla asiallisesti perusteltuja ja tarpeellisia välittäjän toiminnan kannalta.

Jos välittäjä aikoo käyttää tietoja suoramarkkinoinnissa, tulee hänen aina tietoja kerätessään kertoa selkeästi tästä käyttötarkoituksesta. Jos suoramarkkinointia on tarkoitus lähettää sähköpostilla tai tekstiviestillä, välittäjän tulee pyytää tähän erikseen kävijän suostumus. Kaikkeen suoramarkkinointiin liittyy myös aina kielto-oikeus eli välittäjän tulee lopettaa markkinointi, jos henkilö pyytää sitä myöhemmin.

Lisätietoja oppaista : Henkilötietojen käsittely suostumuksen perusteella ja Tietosuoja suoramarkkinoinnissa

 
Julkaistu 14.8.2014