Usein kysyttyä

Kooste tietosuojavaltuutetulta usein kysytyistä asioista.

Vastaukset voivat sisältyä tietosuojavaltuutetun kannanottoihin tai päätöksiin. Vastauksena voi olla myös ohjaus tutustua tietosuojavaltuutetun oppaaseen tai lomakkeeseen.

Asuminen :

 • Saako kiinteistönvälittäjä kerätä henkilötietoja asuntonäytössä?

Henkilötunnus:

 • Saako videovuokraamo kysyä asiakkaalta henkilötunnusta?

 • Saako henkilötunnusta kysyä hotellimajoituksen yhteydessä?

 • Kun pyydän tarjousta vakuutuksesta, saako vakuutusyhtiö kysyä henkilötunnukseni?

 • Kävin optikolla ja ostin silmälasit. Miksi henkilötunnustani kysyttiin?

 • Onko yrityksellä oikeus kysyä henkilötunnusta kaupallista palvelua avattaessa tai tilattaessa?

 • Saako henkilötunnusta kysyä, kun asiakas maksaa pankkikortilla?

 • Saako henkilötunnusta käyttää viitenumerona?

 • Saako henkilötunnusta käyttää asiakkaan tunnistamiseen?

 • Saako henkilötunnusta kysyä, kun kirjattu kirje tai paketti noudetaan postista?

Informointi:

 • Kuinka asiakkaille, oppilaille, työntekijöille ja muille rekisteröidyille tulee kertoa heidän henkilötietojensa käsittelystä?

Internet:

 • Saako rekisterinpitäjä laittaa ylläpitämäänsä henkilörekisteriin sisältyviä henkilötietoja kotisivuilleen?

 • Saako työnantaja julkaista työntekijöidensä nimet, valokuvat, ammattinimikkeet ja työyhteystiedot kotisivuillaan ilman työntekijän suostumusta?

 • Mistä saa lisää tietoa verkkorikoksista?

Kameravalvonta:

• Onko kameravalvonta henkilötietojen käsittelyä?

• Missä kameravalvontaa saa harjoittaa? Saako valvontakameran asentaa kerrostalon
porraskäytävään tai kotipihaan?

• Saako työpaikalla olla kameravalvontaa?

Kielto-oikeus suoramarkkinoinnissa:

• Miksi jossain tilanteissa minun on kiellettävä markkinointi ja miksi jossain tilainteissa markkinointiin on pyydettävä lupaani/suostumustani?

• Mitä ovat osoitteellinen ja osoitteeton mainoskirje?

• Mitä on roskaposti?

• Miten puhelinmarkkinointia voi rajoittaa?

• Milloin sähköiseen suoramarkkinointiin tarvitaan suostumus?

• Tarvitaanko asiakassuhteissakin nimenomainen suostumus sähköisten viestintävälineiden käyttöön?

• Mitä on b to b markkinointi?

Kännykkäpaikannus:

• Miksi matkaviestioperaattorit käsittelevät paikkatietoja?

• Mitä tarkoitetaan paikannuspalvelulla?

• Milloin minut voi paikantaa?

• Kuka hankkii suostumuksen ja miten?

• Miksi paikkatietojen käsittelyn voi erikseen kieltää, jos käsittelyyn vaaditaan suostumus?

• Mitä on anonyymi paikkatietojen käsittely?

• Milloin hätäpuhelut voidaan paikantaa?

• Onko minulla syytä huoleen?

Pankkitoiminta:

• Saako pankki ottaa kopion henkilöllisyystodistuksestani?

• Saako pankki kysyä, onko minulla poliittista vaikutusvaltaa?

Perustietovarannot:

• Mitä ovat perustietovarannot?

Pilvipalvelut:

 • Voiko pilvipalvelua käyttää?

Postilähetysten tietosuoja:

• Mitä tarkoittaa postilähetysten tietosuoja?

Puheluiden nauhoittaminen:

• Onko yksittäisellä kansalaisella oikeus nauhoittaa omia puheluitaan?

• Kun soitan yritykseen tai viranomaiselle, voidaanko puhelinkeskustelu nauhoittaa?

• Voiko yritys käyttää asiakaspuhelunauhoitteita asiakaspalvelun parantamiseen tähtäävissä koulutustarkoituksissa?

Rekisteriseloste:

• Mikä rekisteriseloste on, mitä tietoja siitä ilmenee ja missä siihen voi tutustua?

• Saako rekisteriselosteen tietoja muuttaa?

Suojaaminen:

• Saako työnantaja laittaa työpaikalle näkyville listauksen, josta käyvät ilmi eniten työstä
poissa olleiden henkilöiden nimet tai kuhunkin työntekijään kohdistettujen valitusten
lukumäärät?

Sähköpostiviesti:

• Saako työnantaja lukea saamiani sähköpostiviestejä?

Tarkastusoikeus ja tiedon korjaaminen:

• Saanko tarkastaa henkilötietoni miten voin vaatia virheellisten tietojeni korjaamista?

• Kuinka voin tarkastaa luottotietoni?

• Voinko saada omaiseni potilastietoja?

• Mielestäni potilasasiakirjoihini merkitty diagnoositieto on virheellinen. Voiko
tietosuojavaltuutettu määrätä diagnoositiedon oikaistavaksi?

• Sosiaaliviranomaisen päätöksessä, sen käräjäoikeudelle antamassa lausunnossa ja lautakunnan esityslistassa on virheellisiä tietoja. Voiko tietosuojavaltuutettu määrätä niissä olevat tiedot korjattavaksi?

Terveydenhuolto :

• Onko potilaalla oikeus saada henkilötietolain tarkastusoikeuden nojalla potilasasiakirjat
kirjallisena

• Potilastietojen korjaaminen

• Potilastietojen luovuttaminen potilasvakuutuskeskukselle potilasvahinkoasian selvittämistä varten

• Mitä tietoja työterveyshuolto saa laillisesti luovuttaa työnantajalle muun muassa laskutuksen yhteydessä

• Saako työnantaja luovuttaa työterveyshuoltoon muun lääkärin kuin työterveyshuollon lääkärin työntekijästä/potilaasta laatiman lääkärintodistuksen ilman työntekijän suostumusta

Tietojen poistaminen hakutuloksista

• Millainen hakutulos voidaan poistaa?

• Miten pyydän hakutulosten poistamista hakukoneelta?

• Miten pyydän tietosuojavaltuutettua selvittämään asiaa?

• Mitä tietosuojavaltuutettu voi tehdä asialle?

• Entä jos haluan tietoni kokonaan pois internetistä?

• Mitä tarkoittaa oikeus tulla unohdetuksi?

Työelämä:

• Mitä työntekijän henkilötietoja työnantaja saa käsitellä?

• Saako työnantaja lukea työntekijän sähköpostiviestejä?

• Milloin ja miten työnantaja saa käsitellä työntekijän terveydentilatietoja?

• Saako työpaikalla olla kameravalvontaa?

• Saako työnantaja seurata tai valvoa työntekijän Internet-selailua?

• Saako työnantaja paikantaa työntekijöitään?

 
Julkaistu 11.1.2018
Sivun alkuun |