Tulosohjaussuunnittelu ja -seuranta

Tietosuojavaltuutetun toimiston suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Viraston tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista. Asiakirjat on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin ja muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin. Tulosohjausasiakirjat on edelleen jaoteltu suunnitelmiin ja seurantatietoihin. Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat ovat joko suunnitelmia, arviointeja ja selvityksiä tai muita asiakirjoja.

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja Eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat toimintakertomus ja ministeriön antama kannanotto toimintakertomukseen.

Tutustu muiden virastojen asiakirjoihin NETRA:ssa (Valtionhallinnon internetraportointi)

Tulosohjausasiakirjat

Tietosuojavaltuutetun toimiston tulostavoitteet

Tulossopimus on viraston ja ministeriön välinen sopimus alkavan vuoden toiminnallisista tavoitteista myönnettävien määrärahojen puitteissa.

 • 2015 (pdf, 0.39 Mt)

 • 2014 (pdf, 0.45 Mt)
 • 2013 (pdf, 0.44 Mt)
 • 2012 (pdf, 1.2 Mt)
 • 2011 (pdf, 0.88 Mt)
 • 2010 (pdf, 0.21 Mt)
 • 2009 (pdf, 0.13 Mt)
 • 2008 (pdf, 0.14 Mt)
 • 2007 (pdf, 0.18 Mt)

 • 2006 (pdf, 0.16 Mt)

Seurantatiedot

Toimintakertomus

 • 2015 (pdf, 1.21 Mt)
 • 2014 (pdf, 1.13 Mt)
 • 2013 (pdf, 1.28 Mt)
 • 2011 (pdf, 1.45 Mt)
 • 2010 (pdf, 1.36 Mt)
 • 2009 (pdf, 0.28 Mt)
 • 2008 (pdf, 1.56 Mt)
 • 2007 (pdf, 0.31 Mt)
 • 2006 (pdf, 0.26 Mt)
 • 2005 (pdf, 0.28 Mt)
 • 2004 (pdf, 0.26 Mt)

Ministeriön kannanotto toimintakertomuksesta

 • 2012 (pdf, 0.12 Mt)
 • 2010 (pdf, 0.13 Mt)
 • 2009 (pdf, 0.02 Mt)
 • 2008 (pdf, 0.03 Mt)
 • 2007 (pdf, 0.04 Mt)
 • 2006 (pdf, 0.08 Mt)
Vuosikertomus

 • 2016 (pdf, 0.89 Mt)

 • 2015 (pdf, 3.58 Mt)

 • 2014 (pdf, 3.79 Mt)

 • 2013 (pdf, 3.49 Mt)
 • 2012 (pdf, 4.59 Mt)
 • 2011 (pdf, 2.37 Mt)
 • 2010 (pdf, 0.17 Mt)
 • 2009 (pdf, 0.21 Mt)
 • 2008 (pdf, 0.27 Mt)
 • 2007 (pdf, 0.28 Mt)
 • 2006 (pdf, 0.58 Mt)
 • 2005 (pdf, 0.59 Mt)
 • 2004 (pdf, 0.68 Mt)

Arvioinnit ja selvitykset

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset

 
Julkaistu 23.2.2018