Tarkastustoiminta

Tietosuojavaltuutetulla on oikeus tarkastaa henkilörekistereitä ja käyttää tarkastuksessa asiantuntijoita.

Tarkastustoiminta liittyy tietosuojavaltuutetun valvonta- ja ohjaustehtäviin. Tarkastustoiminnan tarkoituksena on tietojenkäsittelyn lainmukaisuuden arviointi. Samalla konsultoidaan rekisterinpitäjiä, parannetaan tietojärjestelmien tasoa ja ennaltaehkäistään tietosuojaloukkauksia.

Tietosuojavaltuutetulla ja toimiston nimeämällä asiantuntijalla on tarkastuksen toimittamista varten oikeus päästä sellaisiin rekisterinpitäjän ja hänen toimeksiannostaan toimivan hallussa oleviin huoneistoihin, joissa henkilötietoja käsitellään ja henkilörekistereitä pidetään. Lisäksi heillä on oikeus saada käytettäväkseen tarkastuksen toteuttamisessa tarvittavat tiedot ja laitteet.

Tarkastuksen kohde voi vaihdella koko rekisterinpidon tarkastamisesta tiettyä yksittäistä rekisteröityä koskevan asian selvittämiseen. Tarkastus voidaan toteuttaa kirjallisella selvityspyynnöllä tai kyselyllä, tarkastuskäynnin avulla tai näitä yhdistelemällä.

Tarkastuksella pyritään suuntaamaan rekisterinpitäjän toiminta ennakoivasti hyvään tietojenkäsittelytapaan. Mikäli rekisterinpito ei täytä lain vaatimuksia, valtuutettu voi esittää tarkastuksen päätteeksi muutosvaatimuksia.

Rekisterinpitäjä voi myös itse arvioida henkilötietojensa käsittelyn lainmukaisuutta toimistomme tuottaman Tietosuojan ja tietoturvan "tee se itse" – tarkastuksen avulla.

 
Julkaistu 2.9.2013