Etusivu » Tietosuojavaltuutetun toimisto » Tehtävät » Lausuntojen antaminen viranomaisille

Lausuntojen antaminen viranomaisille

Tietosuojavaltuutettu antaa lausuntoja erilaisista lainsäädäntöhankkeista ja hallinnollisista uudistuksista.

Viranomaisten oikeus käsitellä henkilötietoja ja tähän liittyvä vastuu perustuu henkilötietolain ohella eri toimintoja koskeviin lakeihin. Laissa määritellään myös rekisterinpitoon liittyvät vastuut. Jo lainsäädännön valmisteluvaiheessa on huomioitava henkilötietojen käsittelyn edellytykset.

Tietosuojavaltuutettua tulee kuulla valmisteltaessa lainsäädännöllisiä tai hallinnollisia uudistuksia, jotka koskevat henkilöiden oikeuksien ja vapauksien suojaamista henkilötietojen käsittelyssä. Hallinnolliset uudistukset ovat viranomaisten organisaatiorakenteisiin liittyviä uudelleenjärjestelyjä, joilla on vaikutusta henkilörekisterin pitoon.

Kuulemismenettelyn avulla tietosuojavaltuutetulla on mahdollisuus vaikuttaa edellä mainittuihin uudistuksiin ja lainsäädäntöön jo valmisteluvaiheessa. Valtuutetun ensisijainen tehtävä onkin vaikuttaa ennakollisilla toimenpiteillä henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Kuuleminen tapahtuu käytännössä antamalla viranomaisille lausuntoja henkilötietojen käsittelyä tai hallinnollisia uudistuksia koskevista henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä hankkeista. Tietosuojavaltuutettu antaa pyydettäessä lausuntoja lainsäädäntöhankkeista myös eduskunnalle. Tietosuojavaltuutetun toimiston edustajat voivat pyydettäessä osallistua lisäksi henkilötietojen käsittelyyn vaikuttavan lainsäädännön valmistelua tai tarkistamista varten asetettujen työryhmien työhön.

 
Julkaistu 20.2.2014