Etusivu » Tietosuojavaltuutetun toimisto » Tehtävät » Käytännesääntötyö

Käytännesääntötyö

Henkilötietolaissa korostetaan rekisterinpidon itseohjautuvuutta. Tässä tarkoituksessa käytännesääntöjen laatimisella on keskeinen merkitys.

Rekisterinpitäjiä edustavat yhteisöt voivat rekisterinpitäjien itsensä ohella laatia toimialakohtaisia käytännesääntöjä henkilötietolain soveltamiseksi ja hyvän tietojenkäsittelytavan edistämiseksi. Tällaisia yhteisöjä voivat olla myös toiminnan yleisestä ohjauksesta vastaavat viranomaiset.

Valtuutettu voi tarvittaessa antaa neuvontaa ja ohjausta sääntöjen laadinnassa. Jos käytännesäännöt toimitetaan tietosuojavaltuutetulle, valtuutettu voi tarkastaa, että säännöt ovat henkilötietolain tai muiden henkilötietojen käsittelyyn vaikuttavien säännösten mukaisia.

 
Julkaistu 2.9.2013