Etusivu » Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto on päällikkövirastona toimiva asiantuntijaorganisaatio oikeusministeriön hallinnonalalla.

Tietosuojavaltuutettuna on toiminut 1.11.1997 lähtien Reijo Aarnio. Valtuutettua avustaa ja hänen sijaisenaan toimii toimistopäällikkö. Toimiston henkilöstömäärä on n. 20.

Tehtävien hoito on jaettu asiantuntemusalueisiin. Suurimmille sektoreille on nimetty ylitarkastajat tai erityisasiantuntijat, jotka ovat perehtyneet nimenomaan kyseisen sektorin toimintaan ja lainsäädäntöön. Asiantuntijatehtävissä toimii 14 ja neuvonta- ja tukipalveluissa 2 henkilöä. Lisäksi korkeakouluharjoittelijoita.

VISIO:Tietosuoja on menestystekijä

TOIMINTA-AJATUS:Vapaus tehdä itsenäisesti, yhteisön voimaa hyödyntäen, ammattitaidolla, ennaltaehkäisevästi ja ohjaten.

STRATEGIAT:
1) ennakointi ja priorisointi
2) osaaminen
3) informaatio-ohjaus
4) liittoutuminen

Ennakointi ja priorisointi osana strategiaamme tarkoittaa, että tunnistamalla kehittämiskohteet sekä keskittymällä oikea-aikaisesti ja ennakoiden tärkeimpiin asioihin ja ilmiöihin vahvistamme kykyämme vaikuttaa oikeisiin ja merkittäviin asioihin.

Osaaminen. Ilman osaamista toiminnaltamme putoaisi pohja pois.

Informaatio-ohjauksen keinoin saavutamme tavoitteemme tietoyhteiskunnassa ja verkostoituneessa maailmassa.

Liittoutuminen vahvistaa rajallisia voimavarojamme. Verkottuminen yhteiskuntaan sekä luotettavien ja tehokkaiden kumppanien kanssa toimiminen tehostaa toimintaamme ja sen vaikuttavuutta.

ARVOT:
1) yhteisöllisyys
2) oikeudenmukaisuus ja riippumattomuus
3) ajanmukaisuus
4) luovuus
5) avoimuus ja ymmärrettävyys

Yhteisöllisyys arvona tarkoittaa meidän kannaltamme "samassa veneessä ollaan"- ajattelutapaa. Tekemisemme vaikuttavat asiakkaidemme lisäksi aina myös muiden toimistossamme työskentelevien töihin, tuloksiin ja työviihtyvyyteen. Työkaveria ei jätetä pulaan.

Oikeudenmukaisuus ja riippumattomuus kuvastavat arvoina asemaamme ja toimintamme perustetta. Jo meitä koskevista säädöksistä johtuu, että toimistomme tulee olla itsenäinen ja riippumaton. Toisaalta osana lainvalvontakoneistoa voimme perustaa päätöksemme vain lakiin.

Ajanmukaisuus viestii siitä, että meidän tulee seurata "turbulenssia", jossa lainsäädäntö elää jatkuvasti sekä vastata teknologisesta kehityksestä aiheutuviin haasteisiin. Nämä luovat haasteita osaamisellemme ja kyvyllemme ymmärtää ajassa liikkuvia ilmiöitä.

Luovuus on välttämätöntä sovitettaessa yhteen uusia ilmiöitä ja "vanhaa" lainsäädäntöä. Toisaalta tunnustettu tosiasia on, että näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa toimistomme resurssit eivät kasva samaan tahtiin tehtäviemme ja niiden vaativuuden kanssa. Onnistuaksemme meidän tulee etsiä jokapäiväiseen lainvalvontatoimeemme liittyen luovia ratkaisua, joiden avulla varmistetaan yhteiskunnallinen vaikuttavuutemme.

Avoimuus ja ymmärrettävyys ovat menestyksekkään toimintamme kulmakiviä. Sisäiset ja ulkoiset tiedonhallinta- ja viestintäjärjestelmät palvelevat paitsi omia, myös asiakkaittemme ja sidosryhmiemme tarpeita. Avoimuus ei kuitenkaan yksin riitä, vaan viestimme asiakkaillemme ja yhteiskunnan eri toimijoille tulee olla selkeä ja ymmärrettävä.

 
Julkaistu 20.2.2014