Etusivu » Rekisteröidylle » Rekisteröidyn oikeudet » Tiedonsaantioikeus

Tiedonsaantioikeus

Henkilötietojen käsittelyn edellytetään olevan avointa. Rekisterinpitäjä on siten velvollinen antamaan tietoja henkilötietojesi käsittelystä sekä niitä kerättäessä että käsiteltäessä. Sinulle on kerrottava tiedot

  • rekisterinpitäjästä ja tarvittaessa tämän edustajasta
  • henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta
  • säännönmukaisista tietojen luovutuksista
  • rekisteröityjen oikeuksien käyttämisestä henkilötietojen käsittelyssä.

Jokaisella on oikeus saada tietoja myös rekisteriselosteesta, joka on laadittava kaikista henkilörekistereistä. Siitä käy ilmi muun muassa rekisterinpitäjän nimi sekä mitä tietoja rekisteriin on kerätty ja mihin niitä käytetään. Rekisterinpitäjä voi lisätä selosteeseen myös rekisteröidyn oikeuksista kertovan osuuden.

Sinulla on oikeus saada rekisteriseloste nähtäväksesi pääsääntöisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa. Mikäli rekisteri on verkossa, myös rekisteriselosteen on oltava verkossa.

 
Julkaistu 6.5.2014