Kielto-oikeus

Sinulla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä sinua koskevia tietoja tiettyihin tarkoituksiin.

Voit kieltää tietojesi käytön

  • suoramainontaa
  • etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä
  • markkina- ja mielipidetutkimusta
  • henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten

Jos haluat kieltää osoitetietojesi käyttämisen tai luovuttamisen suoramarkkinointitarkoituksiin, ilmoita kiellosta rekisterinpitäjälle, esim. puhelin- tai lehtiyhtiölle tai yhdistykselle. Voit ilmoittaa kiellon puhelimitse tai kirjallisesti. Kielto-oikeuden käyttäminen on maksutonta.

Mahdollisimman kattavan kiellon aikaansaamiseksi voit kieltää seuraavia tahoja luovuttamasta osoitetietojasi:

Väestörekisterikeskus

Liikenteen turvallisuusvirastoTrafi

Voit kieltää yhteystietojesi käytön suoramarkkinointitarkoituksiin myös vapaaehtoisten järjestelmien avulla.

 
Julkaistu 27.9.2013