Etusivu » Rekisteröidylle

Rekisteröidylle

Henkilötietolaissa rekisteröidyllä tarkoitetaan henkilöä, jonka henkilötietoja kerätään.

Henkilötietolaki on säädetty yksityisyyden suojan varmistamiseksi henkilötietojen käsittelyssä. Lain keskeisenä ajatuksena on, että jokaisella on oikeus saada tietää itseään koskevien henkilötietojen käsittelystä. Henkilötietolain valvontajärjestelmä perustuu pitkälti rekisteröidyn mahdollisuuteen selvittää, mitä tietoja hänestä on kerätty ja talletettu sekä mahdollisuuteen tarvittaessa saattaa asia tutkittavaksi.

Henkilötietolaissa rekisteröidyllä tarkoitetaan henkilöä, jonka henkilötietoja kerätään. Rekisterinpitäjäksi sanotaan laissa sitä, joka kerää esimerkiksi asiointitilanteessa asiakkaan henkilötietoja tiettyä käyttötarkoitusta varten.

 
Julkaistu 27.9.2013