Etusivu » Rekisterinpitäjälle » Muut lait suhteessa henkilötietolakiin

Muiden lakien merkitys henkilötietojen käsittelyssä

Varsinaisiksi tietosuojaa koskeviksi laeiksi voidaan lukea myös laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) sekä laki sähköisen viestinnän tietosuojasta (516/2004). Lakeja sovelletaan soveltamisalueidensa mukaisesti ensisijaisina ja täydentävästi henkilötietolakiin nähden. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia sovelletaan, kun henkilötietoja luovutetaan viranomaisen henkilörekisteristä.

Henkilötietojen käsittelyä koskevia säännöksiä on myös muissa laeissa. Näitä erityissäännöksiä sovelletaan ensisijaisina henkilötietolakiin nähden. Henkilötietolain yleisvelvoitteet tulevat kuitenkin sovellettavaksi aina, koska näitä säännöksiä ei ole muussa lainsäädännössä.

 
Julkaistu 26.9.2013