Etusivu » Rekisterinpitäjälle » Milloin henkilötietoja saa käsitellä?

Milloin henkilötietoja saa käsitellä?

Henkilötietojen käsittelylle tulee olla henkilötietolain 8 tai 14-20 §:stä ilmenevä peruste. Tavallisimpia perusteita henkilötietojen käsittelylle ovat:

  • Rekisteröity on antanut yksiselitteisesti suostumuksensa henkilötietojensa käsittelylle.
  • Käsittelystä säädetään laissa tai käsittely johtuu rekisterinpitäjälle laissa säädetystä tehtävästä.
  • Rekisteröidyllä on asiakas- tai palvelusuhteen, jäsenyyden tai muun niihin verrattavan suhteen vuoksi asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan (yhteysvaatimusedellytys).
  • Kysymys on konsernin tai muun taloudellisen yhteenliittymän asiakkaita tai työntekijöitä koskevista tiedoista ja näitä tietoja käsitellään kyseisen yhteenliittymän sisällä.
  • Kysymys on henkilön asemaa tai tehtäviä tai niiden hoitoa julkisyhteisössä tai elinkeinoelämässä kuvaavista yleisesti saatavissa olevista tiedoista ja näitä tietoja käsitellään rekisterinpitäjän tai tiedot saavan sivullisen oikeuksien ja etujen turvaamiseksi.

Henkilötietolain 14-20 §:ssä säädetään oikeudesta käsitellä henkilötietoja

  • historiallista tai tieteellistä tutkimusta
  • tilastointia
  • viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtäviä
  • henkilömatrikkelia ja
  • sukututkimusta.

Näitäkin tilanteita koskevat myös kaikki henkilötietolain yleisvelvoitteet ja rekisteröityjen oikeuksia koskevat säännökset.

 
Julkaistu 27.9.2013