Etusivu » Rekisterinpitäjälle » Laki ohjaa henkilötietojen käsittelyä

Laki ohjaa henkilötietojen käsittelyä

Henkilötietolaissa säännellään:

  • henkilötietojen käsittelyn yleisistä edellytyksistä (milloin henkilötietoja voi käsitellä)
  • niistä yleisvelvoitteista, joita kaikessa henkilötietojen käsittelyssä tulee aina noudattaa
  • rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä oikeuksista
  • lain soveltamisen valvontajärjestelmästä sekä
  • sanktioista ja seuraamuksista, jotka seuraavat henkilötietolain vastaisista käsittelyistä. Osin sanktiot sisältyvät rikoslakiin.

Henkilötietolailla on pyritty löytämään ratkaisumalli yksityisyyden suojan ja muiden henkilötietojen käsittelyyn liittyvien intressien välillä. Muun muassa laissa säädetty henkilötietojen kaikkiin käsittelyvaiheisiin ulottuva tarpeellisuus- ja virheettömyysvaatimus toteuttavat osaltaan myös toiminnallisia tarpeita ja hyvän tiedonhallinnan tavoitteita.

Rekisteröityjen yksityisyyden ja heidän etujensa ja oikeuksiensa suojaaminen ei ole siten erillinen velvoite. Yksityisyyden suoja liittyy olennaisena osana toiminnallisiin ratkaisuihin sekä toimintojen ja tietojärjestelmien suunnitteluun.

Rekisteröidyn, esimerkiksi asiakkaan, yksityisyyden suojan huomioiminen ja hänen oikeuksistaan kertominen lisäävät luottamusta rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä. Tällä tavoin edistetään myös toiminnallisia tavoitteita. Keinot rekisterinpitäjän toiminnallisten tavoitteiden ja yksityisyyden suojan tavoitteiden saavuttamiseksi ovat pitkälle yhteneväiset.

 
Julkaistu 3.9.2013