Etusivu » Rekisterinpitäjälle » Ilmoitusvelvollisuus

Ilmoitusvelvollisuus

Rekisterinpitäjä on velvollinen tekemään henkilötietolain 36 ja 37 §:ssä säädetyissä tilanteissa ilmoituksen tietosuojavaltuutetun toimistolle. Ilmoitusten tyypit ovat:

Rekisteri-ilmoitus
Velvollisuus tehdä rekisteri-ilmoitus koskee automaattisen tietojenkäsittelyn avulla toteutettavaa rekisterinpitoa laissa mainituissa tilanteissa. Tämä ilmoitusvelvollisuus on säädetty suhteellisen suppeaksi.

Toimintailmoitus
Velvollisuus tehdä toimintailmoitus koskee:

  • perimistoimintaa tai
  • mielipide- ja markkinatutkimustoimintaa elinkeinona harjoittavia taikka
  • toisen lukuun henkilöstön valintaan ja soveltuvuuden arviointiin liittyviä tehtäviä hoitavia, jos nämä tässä toimissaan käyttävät tai käsittelevät henkilörekisterissä olevia tietoja.

Velvollisuudesta tehdä ilmoitus luottotietotoiminnan harjoittamisesta on säädetty luottotietolaissa (527/2007, 38 §).

Henkilötietojen ulkomaille luovutusta koskeva ilmoitus
Henkilötietojen siirrosta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle on laissa erikseen säädetyissä tilanteissa tehtävä ilmoitus tietosuojavaltuutetulle.

 
Julkaistu 22.5.2014