Etusivu » Rekisterinpitäjälle » Henkilötietolain valvonta ja sanktiot

Henkilötietolain valvontajärjestelmä ja sanktiot

Henkilötietolainsäädännön täytäntöönpanoa ohjaa ja valvoo tietosuojavaltuutettu. Päätösvaltaa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa käyttää tietosuojalautakunta, jonka käsittelyyn tietosuojavaltuutettu voi viedä tarvittaessa asian.

Tietosuojalautakunta voi tietosuojavaltuutetun hakemuksesta kieltää henkilötietojen käsittelyn tai antaa asiaa koskevia kieltomääräyksiä. Tietosuojalautakunta voi lisäksi erikseen määritellyissä tilanteissa ja edellytyksillä antaa luvan henkilötietolain säännöksistä poikkeavaan henkilötietojen käsittelyyn.

Kansallisarkistolla on lupatoimivalta henkilörekisterien arkistointiin sen jälkeenkin, kun rekisteri ja sen tiedot muutoin tulisi lain mukaan hävittää. Edellytyksenä on, että rekisterin arkistointi on tieteellisen tutkimuksen vuoksi tai muusta syystä merkityksellinen.

Henkilötietolaissa on säädetty henkilötietojen lainvastaisesta käsittelystä seuraavasta vahingonkorvausvelvollisuudesta. Sekä henkilötietolaki että rikoslaki sisältävät sanktiot henkilötietolain vastaisesta menettelystä.

 
Julkaistu 22.5.2014