Etusivu » Rekisterinpitäjälle » Henkilötietolain taustaa

Henkilötietolain taustaa

Kansalaisten yksityisyyden suojaamisesta on säädetty Suomessa ensimmäisen kerran 1.1.1988 voimaan tulleella henkilörekisterilailla (471/1987). Henkilörekisterilaki korvattiin 1.6.1999 henkilötietolailla (523/1999). Henkilötietolailla saatettiin voimaan myös Euroopan unionin henkilötietodirektiivin määräykset. Oikeus yksityiselämän suojaan säädettiin perusoikeudeksi 1.8.1995 alkaen. Henkilötietolailla toteutettiin myös perustuslain edellyttämä lailla säätämisen velvoite.

Henkilötietolain säätämisen tarkoituksena on ollut erityisesti ehkäistä tietotekniikan ja uuden teknologian käyttöön liittyviä tietosuojariskejä. Sen vuoksi lain velvoitteiden huomioonottaminen ja erityisesti suunnitelmallisuuden vaatimus on tärkeää, kun henkilötietojen käsittelyä aiotaan toteuttaa tai toteutetaan automaattisen tietojenkäsittelyn avulla.

Henkilötietolain säännösten merkitys hyvän tietojenkäsittelytavan ja hyvän tiedonhallinnan aikaansaamiseksi on korostunut sitä mukaa, kun henkilötietojen käsittely on siirtynyt automaattisen tietojenkäsittelyn avulla tapahtuvaksi ja tietoja käsitellään yhä enemmän tietoverkoissa.

 
Julkaistu 26.9.2013