Etusivu » Rekisterinpitäjälle » Henkilötietolain soveltamisala

Henkilötietolain soveltamisala


Henkilötietolaki on siis henkilötietojen käsittelyn peruslaki (yleislaki). Sen säännökset tulee ottaa huomioon aina, kun henkilötietoja käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ja myös muuten tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn silloin, kun henkilötiedot muodostavat tai niiden on tarkoitus muodostaa henkilörekisteri tai sen osa. (HetiL 2 §)

Lain säännöksiä sovelletaan kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn. Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan henkilötietojen keräämistä, tallettamista, järjestämistä, käyttöä, siirtämistä, luovuttamista, säilyttämistä, muuttamista, yhdistämistä, suojaamista, poistamista, tuhoamista sekä muita henkilötietohin kohdistuvia toimenpiteitä. (HetiL 3 §:n 2 kohta)

Lakia ei kuitenkaan sovelleta henkilötietojen käsittelyyn, jonka luonnollinen henkilö suorittaa yksinomaan henkilökohtaisiin tai niihin verrattaviin tavanomaisiin yksityisiiin tarkoituksiin. Eikä sitä sovelleta pääsääntöisesti myöskään henkilötietojen käsittelyyn toimituksellisia sekä taiteellisen ja kirjallisen ilmaisun tarkoituksia varten. (HetiL 2 §:n 3-4 mom.)

Henkilötietolakia sovelletaan sellaiseen henkilötietojen käsittelyyn, jossa rekisterinpitäjän toimipaikka on Suomen alueella tai muutoin Suomen oikeudenkäytön piirissä sekä eräissä muissa laissa erikseen säädetyissä tilanteissa. (HetiL 4 §)

 
Julkaistu 26.9.2013