Ulkomaalaisen nimen kirjoittaminen

Tietosuojavaltuutetun kannanotto 16.8.2000
Dnro 649/41/2000

Ratkaistava asia
Asiakas on vaatinut nimensä kirjoittamista sellaisilla merkeillä, joita rekisterinpitäjällä ei ole keskustietokoneellaan (tiedon korjaaminen). Kysymys oli tanskankielen merkeistä.

Kannanotto
Rekisteröidyn nimi voidaan kirjoittaa alkuperäistä nimeä vastaavalla tavalla suomenkielen mukaisesti, jos nimen kirjoittaminen rekisteröidyn pyytämällä tavalla ei ole mahdollista. Tällöin on kiinnitettävä huomiota siihen, miten henkilö erotetaan muista rekisteröidyistä. Rekisteröity tulee voida yksilöidä yksiselitteisesti tietyksi henkilöksi.

Sovelletut säännökset
Henkilötietolaki: 29 §

 
Julkaistu 27.1.2014