Työntekijän valokuva henkilörekisterissä

Tietosuojavaltuutetun kannanotto 12.1.2001
Dnro 32/41/2001

Ratkaistava asia
Yritys haluaisi lisätä yrityksen sisäisessä käytössä olevaan tietokantaan, josta ilmenee työntekijää koskevat yrityksen toiminnan kannalta keskeiset tiedot, työntekijän kuvan.

Kannanotto
Jos työntekijän kuvan käyttäminen on asiallisesti perusteltua ja tarpeellista työnantajan toiminnan kannalta, työntekijän kuva voidaan tallentaa yrityksen käytössä olevaan sisäiseen tietokantaan. Tallentamiseen ei tarvita työntekijän erillistä suostumusta.

Sovelletut säännökset
Henkilötietolaki: 6 §, 8.1 § 5 kohta, 9 §, 24 §

 
Julkaistu 14.11.2017