Työnantajan oikeus luovuttaa lääkärintodistus työterveyshuoltoon

Mikäli työnantaja luovuttaa lääkärintodistuksen henkilöstöhallinnon rekisteristä työterveyshuoltoon, on kyseessä tietojen käyttötarkoituksen muutos ja tietojen luovuttaminen rekisterinpitäjältä toiselle rekisterinpitäjälle. Työnantaja saa työelämän tietosuojalain 5 §:n 3 momentin mukaan luovuttaa työterveyshuollon palvelujen tuottajalle työterveyshuollon tehtävien toteuttamista varten työntekijän työnantajalle luovuttaman työkykyään koskevan lääkärintodistuksen tai -lausunnon, jollei työntekijä ole kieltänyt luovuttamista. Muuten salassa pidettäviä tietoja voidaan luovuttaa vain rekisteröidyn yksilöidyn suostumuksen perusteella. Työntekijää on informoitava etukäteen kielto-oikeudesta.

 
Julkaistu 3.4.2002