Täysi-ikäisen pojan lastensuojelutietojen tarpeellisuus perhehoitosopimusta tehtäessä

Tietosuojavaltuutetun kannanotto 5.1.2001
Dnro 287/45/1998

Ratkaistava asia
Hakijat olivat hakeneet kotinsa hyväksymistä perhekodiksi. Hakemuksessa he olivat antaneet sijaishuoltotoimistolle suostumuksensa vain omien tietojensa tarkastamiseen. Sosiaalivirasto oli tarkastanut myös perheen täysi-ikäisen, kotona asuvan pojan lastensuojelutiedot, vaikka tähän ei ollut hänen suostumustaan. Olivatko nämä tiedot tarpeellisia asiakasrekisterissä ja oliko niiden hankkimiseen ollut laillinen peruste?

Kannanotto
Asiaa on arvioitu henkilötietolain säännösten valossa, koska lain säännökset eivät ole asiaan vaikuttavilta osin asiallisesti muuttuneet. Lisäksi asiaa on arvioitu tuolloin voimassa olleen sosiaalihuoltolain säännösten valossa. Täysi-ikäistä, kotona asuvaa poikaa koskevat lastensuojelutiedot ovat olleet tarpeellisia perhekodin sopivuutta arvioitaessa ja siten niitä on ollut mahdollista kerätä ja tallettaa asiakasrekisteriin tätä tarkoitusta varten. Hakijat eivät ole voineet antaa täysi-ikäisen poikansa puolesta suostumusta näiden tietojen pyytämiseen eikä siihen ole ollut myöskään pojan suostumusta. Sijaishuoltotoimistolla on kuitenkin ollut oikeus saada lastensuojelutiedot tuolloin voimassa olleen sosiaalihuoltolain 56 §:n nojalla.

Sovelletut säännökset
Henkilötietolaki: 9.1 §
Erityislaki: Sosiaalihuoltolaki 56 §, 25 §, 26 §
Sosiaalihuoltoasetus 12 § 
Julkaistu 27.1.2014