Tarkastusoikeus asiantuntijalääkäreiden nimiin

Tietosuojavaltuutetun kannanotto 19.3.2001
Dnro 1196/523/2000

Ratkaistava asia
Asiassa tulee arvioida, oliko rekisteröidyllä (vakuutuskorvauksen hakijalla) oikeus saada tietoonsa vakuutusyhtiössä korvausasiansa ns. käsittelylehdille merkintöjä tehneiden asiantuntijalääkäreiden nimet.

Kannanotto
Henkilötietolain tarkoituksena on mm., että rekisterinpitäjän on käyttämällä luotettavia tietolähteitä sekä muutoinkin huolehdittava siitä, ettei henkilörekisteriin merkitä virheellisiä, epätäydellisiä tai vanhentuneita tietoja.

Henkilötietolain 26 §:n mukaan tarkastusoikeuden käytön yhteydessä on ilmoitettava mm. säännönmukaiset tietolähteet. Tarkastusoikeutta toteutettaessa tiedot on annettava ymmärrettävässä muodossa. Tietosuojavaltuutettu katsoi em. säännösten perusteella -ottaen huomioon henkilötietolain yleinen periaate siitä, että henkilön tulee voida tietää itseään koskevien tietojen käsittelystä (mm. keräämisestä ja tallettamisesta)- että rekisteröidylle tulee antaa ymmärrettävässä muodossa myös tieto siitä, mistä tai keneltä häntä koskeva tieto on peräisin (henkilötietolain avoimuusperiaate).

Vakuutuslääkäri tai vakuutusyhtiön käyttämä muu asiantuntijalääkäri toimittaa vakuutusyhtiön käyttöön kannanottonsa muodossa erityistä lääketieteellistä tietoa, joka tallennetaan vakuutusyhtiön rekisteriin. Vakuutusyhtiö kerää näin ollen tietoja henkilöltä, jolla vain lääkärinä on mahdollista tuota lääketieteellistä tietoa vakuutustoimintaa harjoittavalle yhtiölle antaa.

Näin ollen rekisteröidyllä (vakuutuskorvauksen hakijan) on oikeus saada tietoonsa vakuutusyhtiössä korvausasiansa ns. käsittelylehdille merkintöjä tehneiden asiantuntijalääkäreiden nimet.

Sovelletetut säännökset
Henkilötietolaki: 26-28 §

Katso myös:


 
Julkaistu 27.1.2014