Tarkastusoikeus

Tietosuojavaltuutetun puhelinkannanotto 8.6.2000

TARKASTUSOIKEUDEN TOTEUTTAMINEN VALOKUVIIN

Asian kuvaus

Yksityinen sairaala tiedusteli, miten henkilötietolain mukainen tarkastusoikeus toteutetaan potilasrekisteriin sisältyviin valokuviin. Tuleeko niistä teettää potilaalle omat valokuvat valokuvaamossa.

Kannanotto

Henkilötietolain 28 §:n 2 momentin mukaan rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä varattava rekisteröidylle tilaisuus tutustua häntä itseään koskeviin tietoihin tai annettava tiedot pyydettäessä kirjallisesti. Velvoite antaa tiedot kirjallisessa muodossa koskee tilanteita, joissa tiedot on tallennettu kirjallisessa muodossa tai ne voidaan saattaa kirjalliseen muotoon. Tietosuojavaltuutetun näkemyksen mukaan valokuvat eivät ole sellaisia henkilötietoja, jotka voidaan antaa kirjallisessa muodossa, ellei kuvia ole tallennettu digitaalisesti ja siten tulostettavissa uudelleen. Tämän vuoksi valokuvien negatiiveista ei tarvitse teettää rekisteröidylle valokuvaamossa omia valokuvia tarkastusoikeuden nojalla. Rekisteröidyllä on oikeus nähdä valokuvat ja saada niistä valokopiojäljennökset sekä kirjallisesti tieto siitä, missä kuvia säilytetään.

 
Julkaistu 27.1.2014