Sosiaalihuollon etuuksien pankkiin maksun yhteydessä ilmenevät tiedot

Tietosuojavaltuutetun kannanotto 16.3.2009
Dnro 90/41/2009

Asian kuvaus:
Minkä verran pankkeihin siirrettävässä aineistossa saa ilmetä sosiaalitoimen maksujen sisältö? Saako viestissä ilmetä muuta kuin esimerkiksi X:n kaupunki. Voiko suorituksessa olla täsmennys esim. ttt 1/09 tai lääkekuitit 1/2009?

Tietosuojavaltuutetun kannanotto:
Kyse on sosiaalihuollon salassa pidettävistä asiakastiedoista, jotka on myös velvollisuus suojata sivullisilta. Tämän vuoksi sosiaalihuollon etuuksia pankin kautta maksettaessa niihin tulee liittää vain sen verran asiakastietoja kuin on tarpeellista maksun suorittamiseksi. X:n kaupunki maksajana ja maksun saajaa koskevat tiedot tarvitaan. Sen sijaan mielestäni maksuun ei tule liittää esimerkiksi tietoja ttt 1/09 tai lääkekuitit 1/2009, jotka paljastavat myönnetyn etuuden sisällön. Jos maksun tarkempi yksilöinti on tarpeen, voitaisiin sen sijaan käyttää jotain sellaista asianumeroa, joka ei paljasta sivulliselle myönnettyä etuutta.

Sovellettavat säännökset:
Henkilötietolaki (523/1999) 9 § 1 mom. ja 32 §
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 14 §

 
Julkaistu 27.1.2014