Sähkölaskun käsittelystä internetissä

Dnro 2466.452.2008

Asian kuvaus:

Kuluttajavirasto siirsi tietosuojavaltuutetun toimiston käsiteltäväksi sen verkkotoimitukseen lähetetyn X Oy:n laskutustapaa koskevan kysymyksen, joka koski sähkölaskun välittämistä sähköpostin välityksellä.

Tietosuojavaltuutetun vastaus:

X Oy:n asiassa antamasta selvityksestä ilmenee, että laskutustavan voi valita eli sähköpostin käyttö perustuu henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1)-kohdan mukaisesti rekisteröidyn antamaan suostumukseen. Kun rekisterinpitäjä tarjoaa myös perinteisen postin välityksellä tapahtuvan laskutustavan, ei tietosuojavaltuutetulla ole huomautettavaa asian suhteen, koska suostumus on lain tarkoittamalla tavalla vapaaehtoinen (valintamahdollisuus olemassa).

Kuten rekisterinpitäjän selvityksessä todetaan, toisen henkilön sähköpostin lukeminen on rangaistavaa.

 
Julkaistu 27.1.2014