Sähköisen suoramarkkinoinnin kohdistaminen puhelinluettelosta poimittuihin numeroihin

Tietosuojavaltuutetun kannanotto, 3.8.2006

Ratkaistava ongelma/kuvaus asiasta:
Saako yritys lähettää sähköistä suoramarkkinointia yksityishenkilöille siten, että se kohdistaa suoramarkkinointitekstiviestejä puhelinluettelosta satunnaisesti poimittuihin puhelinnumeroihin ilman, että puhelinnumeroita talletetaan mihinkään henkilörekisteriin?

Kannanotto:
Tekstiviestin avulla toteutettua suoramarkkinointia saa sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) 26 §:n mukaan kohdistaa pääsääntöisesti vain sellaisiin luonnollisiin henkilöihin (yksityishenkilöihin), jotka ovat antaneet siihen ennalta suostumuksensa.

Henkilötietolain (523/1999) 3 §:n mukaan suostumuksella tarkoitetaan kaikenlaista vapaaehtoista, yksilöityä ja tietoista tahdon ilmaisua, jolla rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn. Henkilötietojen käsittelyä voidaan suorittaa esim. sähköisen suoramarkkinoinnin harjoittamiseksi.

Se, että henkilön puhelinnumero on julkaistu puhelinluettelossa, ei merkitse, että hän olisi antanut sähköisen viestinnän tietosuojalain 26 §:n 1 momentissa tarkoitetun suostumuksensa siihen, että häneen saa kohdistaa esim. tekstiviestin avulla toteutettua suoramarkkinointia. Yritys ei siis ole oikeutettu lähettämään suoramarkkinointitekstiviestejä luonnollisille henkilöille pelkästään sillä perusteella, että heidän puhelinnumeronsa ovat löydettävissä puhelinluettelosta.

Sovelletut säännökset:
Henkilötietolaki: 3 §
Sähköisen viestinnän tietosuojalaki: 26 §

 
Julkaistu 27.1.2014