Sähköisen suoramarkkinoinnin käsite

Tietosuojavaltuutetun kannanotto, 13.6.2005

Ratkaistava ongelma/kuvaus asiasta:
Mitä tarkoitetaan suoramarkkinoinnilla, jota sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) 26 §:n 1 momentti säätelee? Sovelletaanko ko. lainkohtaa esim. poliittisten kirjoitusten, mielipidekirjoitusten tai kiertokirjeiden lähettämiseen sähköpostin välityksellä?

Kannanotto:
Sähköisen viestinnän tietosuojalain 26 §:n 1 momentissa suoramarkkinoinnilla tarkoitetaan kaupallista markkinointia, jolla pyritään esim. hyödykkeen myynnin edistämiseen. Sähköpostin välityksellä lähetettävissä mielipidekyselyissä, poliittisissa kirjoituksissa tai mielipidekirjoituksissa ei siis ole kyse ko. lainkohdassa tarkoitetusta suoramarkkinoinnista. Sähköisen viestinnän tietosuojalain 26 §:n 1 momenttia ei tietosuojavaltuutetun kannan mukaan sovellettu myöskään tilanteeseen, jossa sähköpostin välityksellä lähetettiin kehotus allekirjoittaa ympäristökysymykseen liittyvä vetoomus.

Kuluttajavirasto/kuluttaja-asiamies ja markkinaoikeus ovat mm. niitä tahoja, jotka viime kädessä arvioivat kuluttajansuojalaissa tarkoitetun markkinoinnin käsitettä ja esim. sitä, mikä sähköpostiviesti on sisällöltään markkinointia.

Sovelletut säännökset:
Sähköisen viestinnän tietosuojalaki: 26 §
(Ks. myös henkilötietolaki, 19 §)

 
Julkaistu 27.1.2014