Potilastietojen korjaamistapa ja korjauspyyntöjen säilyttäminen

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) oppaan (2001:3) mukaan potilasrekisterin virheelliset merkinnät yliviivataan tai siirretään taustatiedostoon pois hoitokäytöstä siten, että sekä virheellinen että korjattu merkintä on myöhemmin esimerkiksi terveydenhuollon valvontaviranomaisten luettavissa. STM:n asetuksen mukaan tarpeettomat tiedot poistetaan kokonaan. Tällöinkin, tilanteesta riippuen, voi olla perusteltua säilyttää korjausta koskevat pyynnöt.

Korjauspyynnöt säilytetään kaikissa tapauksissa erillään hoitokäytöstä ja potilasrekisteristä siten, että tiedot voidaan tarvittaessa etsiä lailliseen käyttötarkoitukseen esimerkiksi edellä mainittuja valvontaviranomaisia varten. Korjauksen tekijän nimen, aseman sekä päiväyksen tulee ilmetä potilasasiakirjoista.

Henkilötietolain 29 §:n mukaan rekisterinpitäjän on ilmoitettava tiedon korjaamisesta sille, jolle rekisterinpitäjä on luovuttanut tai jolta rekisterinpitäjä on saanut virheellisen henkilötiedon. Ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos ilmoittaminen on mahdotonta tai vaatii kohtuutonta haittaa.

Ilmoituksen tekeminen on kuitenkin pääsääntö. Käytännössä voi olla tilanne, että tietolähdettä tai luovutuskohdetta ei enää ole olemassa ja siten ilmoituksen tekeminen on mahdotonta. Kohtuuton haitta voi tulla kysymykseen vain poikkeustapauksessa ja tilanne on arvioitava aina tapauskohtaisesti.

 
Julkaistu 3.4.2002