Potilasrekisteritietojen luovuttaminen

Tietosuojavaltuutetun kannanotto 3.9.2001
Dnro 80/45/1998

Potilasrekisteritietojen luovuttaminen terveyskeskuksesta ja kerääminen vakuutusyhtiöön tapaturma-asiassa

Ratkaistava asia
Asiassa tulee arvioida, olivatko kaikki terveyskeskuksen vakuutusyhtiölle luovuttamat tiedot tarpeellisia vakuutusyhtiön tutkiessa henkilön ammattitautiepäilyä (äänihuulikyhmyt).

Kannanotto
Tapaturmavakuutuslain 65 a §:n (20.12.1996/1204) mukaan vakuutusyhtiöllä on oikeus saada mm. julkisessa virassa olevalta lääkäriltä kaikki hallussaan olevat käsiteltävänä olevan vakuutus- ja korvausasian ratkaisuun vaikuttavat tiedot. Tietosuojavaltuutetun käsityksen mukaan tiedot tulisi luovuttaa ensisijaisesti lausuntoina. Toissijaisesti vakuutusyhtiöllä on oikeus saada tarpeelliset tiedot asiakirjajäljennöksinä. Poikkeustapauksessa voi olla perusteltua luovuttaa vakuutusyhtiölle kaikki potilaan potilasasiakirjat. Tässä tapauksessa oli ollut perusteltua selvittää laajasti henkilön terveydentilaa ammattitautiepäilyn ja korvausasian ratkaisemiseksi (ks. äänihäiriöitä käsittelevä kirja "Työperäiset sairaudet", toimittanut Mari Antti-Poika, Helsinki 1993). Mikäli vakuutusyhtiölle oli luovutettu vakuutus- ja korvausasian ratkaisemisen kannalta myös tarpeettomia tietoja, ne tuli hävittää.

Henkilötietolain 24 §:n mukaan rekisterinpitäjällä (mm. terveydenhuollon toimintayksikkö) on velvollisuus informoida potilasta potilasrekisteritietojen (mm. sairauskertomus) käsittelystä. Eräs informoitava asia voi perustellusti olla tietojen luovuttaminen vakuutusyhtiölle (Tietosuojavaltuutetun malli nro 3/2000 Malli julkisen terveydenhuollon potilaiden informoinnista kohta 6.1).

Sovelletut säännökset
Henkilötietolaki: 9 §, 24 §
Erityislaki: tapaturmavakuutuslaki 65a §


 
Julkaistu 27.1.2014