Poliittisen vaalimainonnan lähettäminen kanta-asiakkaille sähköpostitse

Tietosuojavaltuutetun kannanotto, 15.11.2006

Ratkaistava ongelma/kuvaus asiasta:
Saako yrityksen kanta-asiakasrekisterin tietoja käsitellä poliittisen vaalimainonnan lähettämisen tarkoituksessa? Yrityksellä on kanta-asiakasrekisteri, jonka tietojen käsittelyn tarkoituksiksi se ilmoittaa mm. yrityksen oman ja yhteistyökumppaneiden mainonnan kohdistamisen asiakkaille. Nämä henkilötietojen käyttötarkoitukset esitetään henkilölle hänen rekisteröityessä suostumuksellaan kanta-asiakasrekisteriin.

Kannanotto:
Yritysten asiakas- ja kanta-asiakasrekisterit liittyvät tyypillisimmin kaupallisen toiminnan harjoittamiseen. Jos asiakas- tai kanta-asiakasrekistereiden tietoja ilmoitetaan käsiteltävän suoramarkkinoinnin harjoittamisen tarkoituksissa, suoramarkkinoinnilla tarkoitetaan näissä yhteyksissä lähtökohtaisesti kaupallista eli hyödykkeen myynnin edistämiseen tähtäävää markkinointia, ei poliittista vaalimainontaa.

Jos yrityksen kanta-asiakkaiksi rekisteröityneille henkilöille on liittymisen yhteydessä ilmoitettu, että heidän henkilötietojaan voidaan käyttää yrityksen ja sen yhteistyökumppaneiden mainonnan kohdistamiseen, poliittisen vaalimainonnan kohdistamiseen kanta-asiakkaille ei ole mahdollista. Tässä tilanteessa poliittisen vaalimainonnan harjoittamiseen ei ole saatu suostumusta, vaan ainoastaan kaupallisen markkinoinnin harjoittamiseen.

Poliittisen vaalimainonnan harjoittaminen ei ole henkilötietolain 6 §:n ja 7 §:n kannalta arvioituna asiallisesti perustultua ja yhteensopivaa henkilötietojen käsittelyä suhteessa ilmoitettuihin kanta-asiakasrekisterin käyttötarkoituksiin.

Sovelletut säännökset:
Henkilötietolaki: 3 §, 6 §, 7 §, 24 §
Sähköisen viestinnän tietosuojalaki: 26 §

 
Julkaistu 27.1.2014