Oppilaiden henkilötietojen luovuttaminen suoramarkkinointiin

Tietosuojavaltuutetun kannanotto 29.3.2001
Dnro 147/45/2001

Ratkaistava asia
Oppilaitos lähettää sinne hakeneille kutsun saapua pääsykokeisiin. Voidaanko valmennuskursseja järjestävän yksityisen firman esitemateriaali liittää oppilaitoksen hakijoilleen lähettämään kutsuun.

Kannanotto
Hakijoiden henkilötietojen käsittely perustuu oppilaitoksissa koulun ja hakijan välillä valitsevaan asialliseen yhteyteen. Hakijoiden henkilötietojen käsittelyn tarkoitus kouluissa on oppilaitokseen opiskelemaan pääsevien valinta.

Henkilötietoja saa käsitellä vain tavalla, joka ei ole yhteensopimaton tämän käsittelyn tarkoituksen kanssa. Oppilaitos itse ei voi käyttää hakijoiden henkilötietoja yksityisen firman järjestämien kurssien markkinointiin, koska tällainen henkilötietojen käsittely on yhteensopimaton hakijarekisterin määritellyn käsittelyn tarkoituksen kanssa. Tapaus on asiallisesti rinnastettavissa hakijoiden henkilötietojen luovuttamiseen ulkopuoliselle firmalle tämän suoramarkkinointimateriaalin lähettämiseksi oppilaitokseen hakeneille.

Kunnan ylläpitämiin kouluihin sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia. Sen 16.3 §:n mukaan viranomaisen henkilörekisteristä saa luovuttaa julkisia henkilötietoja suoramarkkinointia varten vain, jos niin erikseen säädetään tai jos rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa. Yksityisen firman esitemateriaalin toimittaminen hakijoille edellyttää hakijan suostumusta.

Sovelletut säännökset
Henkilötietolaki: 3 § 7 kohta, 6 §, 7 §, 8.1 § 5 kohta ja 8.4 §
Julkisuuslaki: 16.3 §

 
Julkaistu 27.1.2014