Opiskelijoiden kurssiarvostelujen vieminen internetiin

Tietosuojavaltuutetun kannanotto 12.11.1999

Ratkaistava ongelma/kuvaus asiasta: Edellyttääkö opiskelijoiden kurssiarvosteluja vieminen Internetiin aina suostumusta.

Kannanotto
Opiskelijoiden henkilöön liitettävät tenttitulokset voidaan julkaista Internetissä vain opiskelijan yksiselitteisesti antamalla suostumuksella. Julkaistaessa tenttitulokset ilman opiskelijan nimeä esimerkiksi hänelle annettavalla numerolla yksilöiden, tenttitulosten vieminen Internetiin ei edellytä opiskelijan suostumusta, koska henkilötieto on muutettu sivulliselle tunnistamattomaan muotoon. Edellytyksenä on, ettei numeroa ja opiskelijan nimeä ole yhdistettävissä eikä numerosta ole johdettavissa opiskelijan yksilöintitietoa.

Sovelletut säännökset
Henkilötietolaki: 3 § 1, 2 ja 7 kohta, 5 §, 8.1 § 5 kohta
Julkisuuslaki: 16.3 §

 
Julkaistu 27.1.2014