Maahantuojan oikeus luovuttaa jälleenmyyjän asiakastietoja EU:n alueella toimivalle valmistajalle

2004

Asian kuvaus:
Tietosuojavaltuutettu oli aiemmassa kannanotossaan katsonut, että autojen maahantuojalla on oikeus kerätä jälleenmyyjiensä asiakkaiden henkilötietoja ja jälleenmyyjillä puolestaan oikeus luovuttaa niitä maahantuojalle. Kysymyksessä on asiakassuhteen vuoksi asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan ja täten muodostuva rekisteri on asiakasrekisteri.

Maahantuoja tiedusteli sittemmin oikeuttaan luovuttaa asiallisen yhteyden vuoksi keräämiään tietoja edelleen edustamiensa automerkkien valmistajille, joiden kotipaikka on EU:n alueella.

Tietosuojavaltuutetun vastaus:
Koska kyseessä on luovutus EU:n alueen sisällä, tietosuojavaltuutettu katsoi, että asiaa on henkilötietolain säännökset huomioiden arvioitava samoin kuin luovutusta Suomen alueen sisällä. Toisin sanoen, jos luovutus on sinänsä sallittua, ei asiassa ole merkitystä, mihin EU-maahan tietoja luovutetaan.

Sen sijaan tietosuojavaltuutettu piti valmistajan yhteyttä auton ostajaan liian kaukaisena eikä maahantuojalla siksi ollut oikeutta luovuttaa asiakastietoja valmistajille. Auton ostajan ja valmistajan välillä ei siis ollut asiakassuhteeseen verrattavaa asiallista yhteyttä.

Tietosuojavaltuutettu kehotti maahantuojaa myös korjaamaan rekisteriselosteensa niin, ettei niissä enää puhuta asiakkaiden henkilötietojen luovuttamisesta valmistajille.

Sovellettavat säännökset:
Henkilötietolaki 8 § 5 kohta, 10 § ja 40,1 §

 
Julkaistu 27.1.2014