Laskutukseen liittyvät tiedot

Työterveyshuoltosopimuksessa työnantaja ja työterveyspalvelujen toteuttaja sopivat muun muassa siitä, mitä terveydenhuoltopalveluja työnantaja sitoutuu maksamaan työntekijöilleen. Työterveyshuoltosopimukseen liittyen työnantaja toimittaa nimilistan työntekijöistään työterveyshuoltoon. Työterveyspalveluja koskevassa sopimuksessa on syytä riittävän yksiselitteisesti määritellä laskutusmenettelyt salassapitovaatimukset huomioiden.

Tietosuojavaltuutettu suosittelee, että työterveyshuolto luovuttaa työnantajalle laskun liitteenä:

  • erillisen nimilistan niistä työntekijöistä, jotka ovat käyttäneet työterveyshuoltopalveluja sekä
  • erillisen lukumääräisen listauksen niistä toimenpiteistä, joita on tehty (esim. 5 kpl veranpaineen mittauksia). Toimenpidelistan tiedot eivät tulisi olla yhdistettävissä/tunnistettavissa tiettyä potilasta/työntekijää koskeviksi tiedoiksi tai
  • työntekijää koskevat tiedot siten, että laskusta ilmenee vain suoritteen tyyppitieto (esim. lääkärillä käynti, laboratoriokäynti) siten, että se ei paljasta sairauden tai ongelman laatua.

Mikäli työnantaja esittää työterveyshuollolle lakiin tai työntekijän kirjalliseen suostumukseen perustuvan oikeuden saada yksittäistä työntekijää koskevia toimenpidetietoja, voidaan kyseessä olevia tietoja luovuttaa työnantajalle.

 
Julkaistu 3.4.2002