Lääkärintodistuksen luovuttaminen työnantajalle

Työntekijällä on oikeus palkkaan, mikäli työstä poissaoloon on laillinen peruste. Työsopimuslain 2:11 §:n mukaan sairaus on laillinen peruste. Työntekijän työnantajalle toimittama lääkärintodistus osoittaa, onko työntekijä ollut töistä poissa ollessaan työkyvytön työhönsä. Lääkäri ei saa ilman työntekijän kirjallista suostumusta toimittaa lääkärintodistusta työnantajalle.

Työnantajalla on oikeus kerätä ja tallettaa työntekijän antama lääkärintodistus lailliseen käyttötarkoitukseen eli palkan maksun perustetta osoittavana tietona ja pitempiaikaisissa sairauspoissaoloissa KELA-korvauksen perimistä varten.

 
Julkaistu 3.4.2002