Kunnan viranhakemuksista laadittu yhteenveto

Tietosuojavaltuutetun kannanotto 30.1.2001
909/45/2000

Ratkaistava asia
Muodostaako kunnalle osoitetuista julkisista viranhakemuksista laadittu yhteenveto henkilötietolain mukaisen henkilörekisterin?

Kannanotto
Työnhakijoiden henkilötiedoista muodostuu henkilörekisteri. Hakijoiden hakemukset liitteineen sekä hakijoista laadittu yhdistelmä muodostavat loogisen rekisterikokonaisuuden, jonka käyttötarkoituksena on työntekijän valinta. Yhdistelmästä löytyvät yksittäistä henkilöä koskevat henkilötiedot helposti ja kohtuuttomitta kustannuksitta. Vaikka kysymyksessä olisikin vai yhtä käyttökertaa varten perustettu rekisteri, tulevat kaikki rekisterinpitäjälle henkilötietolaissa säädetyt velvoitteet noudatettaviksi.

Sovelletut säännökset
Henkilötietolaki: 3.3 §

 
Julkaistu 27.1.2014