Kunnan myöntämiä rakennuslupia koskevien tietojen luovuttaminen

Tietosuojavaltuutetun kannnaotto 27.1.2000
Dnro 777/41/1999

Ratkaistava asia
Voiko kunta luovuttaa myöntämiään rakennuslupia koskevia tietoja yhtiölle suoramarkkinointia varten?

Kannanotto
Julkisuuslain 16 §:n 3 momentin mukaan viranomaisen henkilörekisteristä saa luovuttaa henkilötietoja suoramarkkinointia varten vain, jos niin erikseen säädetään tai jos rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa. Koska mitään erityislainsäädäntöä asiasta ei ole olemassa, voidaan pyydetyt nimet ja osoitteet näin ollen luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin vain, mikäli asianomainen rakennusluvan hakija on antanut siihen suostumuksensa.

Sovelletut säännökset
Henkilötietolaki: 3 § 1 kohta, 3 § 3 kohta
Julkisuuslaki: 16.3 §

 
Julkaistu 27.1.2014