Jehovan todistajien kotikäyntien yhteydessä keräämät tiedot

Tietosuojavaltuutetun kannanotto 9.10.2000
890/45/97

Ratkaistava asia
Asiassa tulee arvioida, ovatko kotikäyntien yhteydessä tehtävät muistiinpanot henkilötietoja ja muodostuuko niistä henkilötietolain tarkoittama henkilörekisteri. Jos muistiinpanoista muodostuu henkilörekisteri, tulee arvioida, onko tällaisten tietojen kerääminen henkilötietolain mukaan sallittua.

Kannanotto
Talokohtaisissa korteissa, joissa on vain talon osoite, asuntojen lukumäärä ja pieni kartta, ei ole henkilötietoja. Niistä ei muodostu henkilörekisteriä eikä henkilötietolakia sovelleta tällaisten tietojen käsittelyyn.

Jehovan todistajan hallussa olevat muistiinpanolaput, vihkot tai muut muistiinpanovälineet, joihin on asunnoittain merkitty asukkaita koskevia kotikäyntiin liittyviä tietoja (muun muassa nimi) sen sijaan sisältävät henkilötietoja. Ne muodostavat asiaperusteisen henkilörekisterin, josta tiedot löytyvät asunnon osoitteen perusteella. Rekisterinpitäjänä on asianomainen seurakunta. Sen tulee huolehtia siitä, että henkilötietoja käsiteltäessä noudatetaan henkilötietolain säännöksiä.

Henkilötietoja voidaan kotikäyntien yhteydessä kerätä vain rekisteröityjen suostumuksella. Arkaluonteisten tietojen, kuten uskonnollista vakaumusta koskevien tietojen, keräämiseen tulee olla rekisteröityjen nimenomainen suostumus.

Sovelletut säännökset
Henkilötietolaki: 3 § 1 ja 3 kohta, 8 §, 12 § 7 kohta 
Julkaistu 27.1.2014