Henkilötunnukset internetissä

Dnro 307/41/10

Asian kuvaus:

Tietosuojavaltuutettua pyydettiin selvittämään, onko rikottu lakia ja onko oikeus vaatia vahingonkorvauksia, kun yksityisille verkkosivuille on tallennettu yhdistyksen hallituksen jäsenten ja muiden luottamushenkilöiden nimet ja henkilötunnukset.

Tietosuojavaltuutetun vastaus:

Tietosuojavaltuutettu totesi, ettei hänellä ole ns. esitutkintavaltuuksia eikä myöskään toimivaltaa arvioida vahingonkorvauskysymyksiä. Vain poliisiviranomaiset voivat kuulustella syylliseksi epäiltyjä samoin kuin selvitellä syntyneiden vahinkojen määriä.

Tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilla on osoitteessa www.tietosuoja.fi/9123.htm henkilötietolain seuraamusjärjestelmää koskeva esite, johon perehtymällä voi itse arvioida tilannetta, mutta tietosuojavaltuutettu lausuu asiasta poliisitutkinnan jälkeen suoraan poliisille/syyttäjälle ja myöhemmin myös tuomioistuimelle. Valtuutetun lausunto kuitenkin edellyttää, että hän voi tutustua esitutkinta-asiakirjoihin, joista selviää tapahtumien kulku, tahallisuuden aste, teon motiivi yms. ja sitten arvioida tekoa. Valtuutetulle toimenpidepyynnön tehnyt voi halutessaan tehdä myös tutkintapyynnön poliisille.

Tietosuojavaltuutettu totesi kuitenkin yleisesti, että lähtökohtaisesti henkilötunnuksia ei tulisi laittaa yksityisille sivuille avoimeen internet- verkkoon. Muutoinkin hänen aiemmin ottamansa kannan mukaan etenkään toisten henkilöiden henkilötunnuksia ei saisi käyttää ilman asianomaisen henkilön suostumusta eikä silloinkaan tietoturvasyistä muutoin kuin ns. suojatussa verkossa.

 
Julkaistu 27.1.2014