Henkilötunnuksen käsittelystä

Dnro 2241/41/2010

Asian kuvaus:

Yhdistys E ry. pyysi tietosuojavaltuutetun toimistolta sähköpostilla 22.10.2010 lupaa henkilötunnuksen käsittelyyn myös sellaisten lisenssipelaajien osalta, jotka eivät halua lisenssin yhteydessä vapaaehtoista vakuutusta.

Tietosuojavaltuutetun vastaus:

Yhdistyksen pelaajarekisteristä hyvän kuvan antavan kirjeen johdosta tietosuojavaltuutettu ilmoitti kantanaan seuraavaa:

Tietosuojavaltuutetulle ei ole henkilötietolaissa säädetty oikeutta myöntää lupia poiketa lain säännöksistä, joten varsinaista lupaa valtuutettu ei voi myöntää eikä toisaalta ole tarpeenkaan myöntää. Toisin sanoen henkilötunnuksen käsittelyn tulee tässäkin tapauksessa perustua henkilötietolain 13 § :ään. Sen mukaisesti tunnusta saa käsitellä, paitsi asianomaisen henkilön suostumuksella ja silloin kun asiasta on erikseen säädetty laissa sekä silloin, kun rekisteröidyn yksiselitteinen yksilöiminen on tärkeää, mm. rekisteröidyn tai rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi (tässä esim. peli- ja kilpailukiellot, maksut) taikka tilastointia varten. Tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivulla osoitteessa www.tietosuoja.fi/1974.htm on henkilötunnuksen käsittelyä koskeva opas.

Tietosuojavaltuutettu katsoi, että henkilötietolain 13 §:n mukaiset edellytykset henkilötunnuksen lainmukaiseen käsittelyyn liiton pelaajien kohdalla täyttyivät, koska pelaajien sekä toisaalta liiton etujen ja oikeuksien toteuttamiseksi pelaajan yksiselitteinen yksilöiminen on tärkeää esim. laskutusta, pelaajasiirtoja, kurinpitopäätöksiä sekä tilastointia ja osoitetietojen päivitystä varten.

 
Julkaistu 27.1.2014