Eurooppa-tuomioistuinten ratkaisuja

Eurooppa-tuomioistuinten ratkaisuja koskien yksityisyyden, luottamuksellisen viestin ja henkilötietojen suojaa

Euroopan unionin tuomioistuimen tuomioita 2014- 2015

Valikoituja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen yksityisyyttä, henkilötietojen suojaa ja viestinnän luottamuksellisuutta koskevia ratkaisuja aikajärjestyksessä. Yksityiselämää ja kotirauhaa laajemmin koskevat tapaukset on jätetty listan ulkopuolelle. Esimerkiksi takavarikon osalta on mukana ainoastaan viestinnän takavarikoimista koskevia tapauksia.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT)
Ratkaisujen suomenkieliset tiivistelmät löytyvät Finlex tietokannasta ja koko ratkaisut tuomioistuimen kotisivuilta .

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin (EYT)
Ratkaisut kokonaisuudessaan löytyvät tuomioistuimen kotisivuilta .

 
Julkaistu 11.8.2016