Asiakkaan henkilötunnuksen käsittely kaupallisessa palvelussa

Tietosuojavaltuutetun kannanotto 15.12.2000
847/45/2000

Ratkaistava asia
Voiko yritys vaatia, että asiakas ilmoittaa henkilötunnuksensa yritykselle rekisteröityessään sen kaupalliseen palveluun?

Kannanotto
Henkilötietolain 13 §:n mukaan henkilötunnusta saa käsitellä muun muassa luotonannossa ja saatavan perimisessä. Mikäli kaupallisen palvelun käyttämisestä laskutetaan jälkikäteen, yrityksellä on oikeus käsitellä asiakkaidensa henkilötunnuksia saatavan perimiseksi. Tällöin yrityksen rekisterinpitäjänä on huolehdittava henkilötietojen keräämisen ja siirtämisen turvallisuudesta.

Sovelletut säännökset
Henkilötietolaki: 13.1 §, 32 §

 
Julkaistu 27.1.2014