Ammattiyhdistyksen jäsenten sähköpostiosoitteiden julkaiseminen Internet-verkossa

Tietosuojavaltuutetun kannanotto 2.1.2001
Dnro 1218/45/2000

Ratkaistava asia
Saako ammattiyhdistyksen hallitus julkaista internet-verkossa jäsentensä tiedossaan olevat sähköpostiosoitteet.

Kannanotto
Yhdistyslain 11 §:n mukaan yhdistyksen hallitus päättää jäsenluettelon tietojen luovuttamisesta henkilötietolain säännökset huomioon ottaen. Tietojen julkistaminen internet-verkossa, jäsenlehdessä ym. katsotaan tietojen luovuttamiseksi eikä se henkilötietojen käsittelyä koskevien yleisten periaatteiden mukaan (lain 2 luku) ole sallittua ilman jäsenen erikseen antamaa suostumusta.

Jos hallitus julkaisee jäsentensä nimiä ja osoitteita esimerkiksi jäsenlehdessä, yhdistyksen kotisivuilla tai sähköpostiosoitteiden listauksena, tulee asiasta informoida jäseniä ja pyytää samalla jokaisen jäsenen suostumus. On myös syytä korostaa jäsentietojen käyttötarkoitussidonnaisuutta: henkilötietoja saa käyttää vain yhdistystoiminnassa.

Sovelletut säännökset
Henkilötietolaki: 3 § 1 ja 3 kohta, 2 luku, 12 § 1 ja 8 kohta, 24 §
Erityislaki: yhdistyslaki 11 § 
Julkaistu 27.1.2014