Ajoneuvon rekisterinumero

Tietosuojavaltuutetun kannanotto 4.5.2000
Dnro 344/45/2000

Ratkaistava asia
Onko ajoneuvon rekisterinumero henkilötietolain mukainen henkilötieto?

Kannanotto
Ajoneuvon rekisterinumero on henkilötietolain mukainen henkilötieto, jos rekisterinpitäjällä on tieto tai on rekisterinumeron perusteella tarkoitus hankkia tieto siitä, keneen tunnistettavaan henkilöön ajoneuvon rekisterinumero liittyy eli kuka yksittäinen ihminen voidaan rekisterinumeron perusteella tunnistaa.

Sovelletut säännökset
Henkilötietolaki: 3.1 §, 3.5 §

 
Julkaistu 3.4.2002